Leesbaarheid en Presentatie

De Verordening Productinformatie (1169/2011) schrijft voor dat u uw informatie aan de consument verstrekt in een van de 23 officiële talen van de Europese Unie. In Nederland is dat de Nederlandse taal.

De verplichte voedselinformatie moet op de verpakking van een product worden aangebracht of op een daaraan bevestigd etiket. De informatie  verstrekt u op een duidelijk zichtbare plaats, in duidelijk leesbare en onuitwisbare tekens. Er geldt een minimale x-hoogte van 1,2 millimeter. Voor verpakkingen die kleiner zijn dan tachtig vierkante centimeter, is een uitzondering gemaakt. In die gevallen mag de x-hoogte verkleind worden tot 0,9 millimeter.

Voor de leesbaarheid van de informatie zijn bijvoorbeeld ook de afstand tussen de letters of regels, de lijndikte, kleur, lettertype, oppervlakte materiaal en verhouding tussen letterbreedte en –hoogte van belang, maar hier worden (nog) geen specifieke eisen aan gesteld.

De verplichte informatie op het etiket mag in geen geval verborgen, minder zichtbaar of onderbroken zijn.  Vermelding van vrijwillige informatie mag dus niet ten koste gaan van de beschikbare ruimte voor de verplichte voedselinformatie. Etiketten mogen ook niet gemakkelijk verwijderbaar zijn. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de voedselinformatie voor de consument zou daardoor in gevaar worden gebracht. De informatie moet voor de consument gemakkelijk te vinden zijn.

De productnaam, de netto hoeveelheid en - indien van toepassing - het alcoholvolumegehalte, moeten bij elkaar in de buurt op de verpakking worden vermeld, zodat de consument ze  in één oogopslag  kan lezen.

Documentatie

Documentatie