Brood & Duurzaamheid

Kansen voor duurzaam brood

Van duurzame inkoop tot zonnepanelen en van duurzaam verpakken tot het tegengaan van verspilling. Duurzaamheid is een veelgehoord begrip, maar ook veel omvattend. Steeds meer ondernemers krijgen te maken met vragen en eisen op het gebied van duurzaamheid. Ook de politiek en maatschappelijke organisaties laten zich steeds duidelijker horen. 

Brood in een duurzaam voedselpatroon

Brood – en met name volkorenbrood – bevat veel voedingsstoffen tegen een relatief lage milieu-impact. En past daarom goed in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Om die “kracht” van brood te behouden voor toekomstige generaties van bakkers en consumenten, zijn er wel een aantal uitdagingen.

NBC onderzocht de mate waarin ons dagelijks brood bijdraagt aan de milieu-impact van het voedselsysteem, wat de belangrijkste “hotspots” zijn in de broodketen en aan welke knoppen we kunnen draaien om ons brood (nog) duurzamer te maken.

4 hotspots om de bakkerijsector te verduurzamen   

We hebben consumenten bevraagd en spraken uitvoerig met stakeholders: koplopers en experts binnen en buiten de sector, molenaars, akkerbouwers, bakkers en producenten van grondstoffen. En legden hun praktijkervaringen naast de feiten die uit literatuur bekend zijn. Op basis hiervan werd duidelijk waar en hoe we de milieu-impact kunnen verlagen.

De resultaten van de onderzoeksfase zijn vastgelegd in een tweetal rapportages, welke de basis vormen voor de Kansenkaart Duurzaamheid. Hierin worden kansrijke richtingen voor collectieve actie uiteen gezet.