Zoeken in Kennis & regelgeving:

Dossier Volkoren

24 mei 2017
Duurzaamheid wordt binnen voeding een steeds belangrijker thema. Daarbij gaat het om aspecten als milieu, herkomst, natuurbehoud, eerlijke handel en dierenwelzijn.In hoeverre is het telen van graan en het bakken van brood belastend voor het milieu? Nou, voor brood heeft u daar een bijzonder goed verhaal!Brood is niet alleen lekker en gezond, maar zeker ook een duurzaam product in onze voedselketen. Dat laten we graag zien aan de hand van de zogenaamde carbon footprint. Wat de carbon footprint precies is, leest u onder tabblad 3.  Meer weten
13 Oct 2016
Volkorenproducten zoals volkorenbrood worden steeds belangrijker als het gaat om gezonde voeding. In de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum hebben ze een prominente plek. Toch weten veel consumenten nog niet wat volkorenbrood precies is. Wij geven u 10 vragen van consumenten met korte en bondige antwoorden over volkorenbrood die u kunt gebruiken in uw communicatie richting uw klant. Meer weten
23 mei 2017
Het kenmerk is bedoeld om volkorenbrood, zoals genoemd in het Warenwetbesluit Meel en brood, te waarmerken. Zo zorgen we ervoor dat klanten volkorenbrood beter herkennen. En we onderscheiden volkorenbrood hiermee van andere volkorenproducten, zoals broodvervangers, waarin niet uitsluitend volkorenmeel als meelbestanddeel is gebruikt. Meer weten