Hygiënecode: ijsbereiding

In de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is een aparte module opgenomen voor eisen die specifiek gelden voor de ijsbereiding. De module IJsbereiding is bestemd voor ambachtelijke ondernemers die hun bedrijfsvoering gebaseerd hebben op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij en die de bereiding en/of verkoop van consumptie-ijs als nevenactiviteit hebben. De module beschrijft de specifieke basisvoorwaarden en regels voor procesbeheersing bij de bereiding en verkoop van ijs. Naast de module moeten bedrijven ook voldoen aan de basisvoorwaarden uit de code. Wanneer bedrijven nog andere producten bereiden, ook aan de processtappen van de code.

Belangrijke veranderingen ten opzichte van de overgangsregeling zijn:

  • Op een aantal punten zijn de voorschriften verduidelijkt door een uitgebreidere omschrijving.
  • Een aantal eisen op het gebied van ijsbereiding zijn versoepeld, zoals de verwerking van rauwe melk, de temperatuur bij ontvangst, de bereiding van ongepasteuriseerde ijsmix, de condities voor het terugkoelen en de eisen voor bewaartermijnen en –temperaturen.
  • De registratieverplichtingen bij handmatig terugkoelen zijn nieuw.
  • Het coderen van producten bij ontdooien en verkoop is nieuw.
  • Er zijn voorschriften opgenomen voor softijs- en milkshakemachines en voor het bewaren van warme toppings en sauzen.
  • De registratieformulieren voor maandelijkse temperatuurmetingen tijdens terugkoelen en voor temperatuurcontroles zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Een totaal overzicht van alle wijzigingen vindt u onder documentatie bij dit bericht.