Nieuws

2 jun 2015
Grote studies van de Harvard University in de Verenigde Staten brengen volkorenconsumptie in verband met een lagere sterftekans, onder meer bij hart- en vaatziekten. In Nederland is nu ook onderzoek van start gegaan naar de gezondheidseffecten van volkorentarweproducten zoals brood en ontbijtgranen. De nieuwe ‘Graandioos’ studie gaat uit van ‘veerkracht’ als nieuw begrip van gezondheid. Het Nederlands Bakkerij Centrum neemt deel aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit en gecoördineerd door TNO.
20 mei 2015
Begin dit jaar werd duidelijk dat het Examencentrum zal sluiten. Maanden van overleg met de ROC’s heeft geen overeenstemming over cofinanciering opgeleverd. Ondanks de beëindiging van de examenactiviteiten blijft het NBC zich meer dan ooit inzetten voor de bakker
6 mei 2015
Op dinsdag 30 juni 2015 vindt de eerste editie plaat van Bakery Nexus Time Out. In het creatief laboratorium van Lijm & Cultuur in Delft organiseren wij een uniek evenement voor de bakkerijbranche met in de hoofdrol activist, hoogleraar en schrijver Jan Rotmans.
28 apr 2015
Een wetenschappelijke publicatie afgelopen maart bewijst opnieuw het verband tussen de consumptie van volkoren en een lagere sterftekans. Volgend op eerder onderzoek (gepubliceerd begin dit jaar) komt Harvard met de resultaten van een nog grootschaliger studie, waarbij 367.422 mensen tussen 50 en 71 jaar uit zes verschillende Amerikaanse staten betrokken waren. De publicatie laat een onmiskenbare relatie zien tussen volkorenconsumptie, sterftekans en verschillende aandoeningen.
25 Mrt 2015
Om volledig te voldoen aan de wettelijke hygiëneregels, is er een aanvullende module op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij geschreven. Het gaat om een module met eisen die gelden voor bedrijven in de categorie ‘industrie’. Het ministerie van VWS heeft de aanvullende module officieel goedgekeurd.

Pages