Zoeken in Kennis & regelgeving:

Kennis & regelgeving

De bakkerijbranche is een dynamische wereld. De ontwikkelingen in de markt gaan snel. Hierdoor zijn processen en producten, maar ook wet- en regelgeving constant aan verandering onderhevig. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Het Nederlands Bakkerij Centrum voorziet u van de juiste informatie en legt deze helder aan u uit. Voor vragen of advies over wetten en voorschriften, kwaliteitssystemen en nieuwe ontwikkelingen kunt u terecht bij onze kennisspecialisten. Zij denken graag met u mee en weten welke informatie voor u belangrijk is. En wilt u altijd snel toegang tot onze database met kennisartikelen? Download dan nu het Desktop icoon voor Windows.

Samen leveren we een bijdrage aan het succes van de bakkerijbranche!

13 jun 2017
Op Europees niveau is een Engelstalige handleiding voor producenten opgesteld die u als hulpmiddel kunt gebruiken om vast te stellen of er een risico op besmetting met en uitgroei van deze bacterie is en wanneer welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Globaal kan het onderzoek in drie fasen worden verdeeld.   Meer weten
8 Feb 2013
Dit artikel geeft informatie over de indeling van producten in risicogroepen en de beheersing van Listeria bij de verschillende risicogroepen. Risico’s worden bepaald door eigenschappen van het product (zie ook artikel ‘Hulp bij bepaling van het productrisico op Listeria) en door eventuele nabesmetting vanuit de omgeving (zie artikel ‘Beheersing van het risico vanuit de omgeving’). Meer weten
13 jun 2017
Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen geldt sinds 1 januari 2006. In deze verordening staan verplichtingen voor het bedrijfsleven die betrekking hebben op de bewaking van de microbiologische veiligheid van levensmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven deze verplichtingen nakomen. Voor ambachtelijke bedrijven die volgens een goedgekeurde Hygiënecode werken, zijn deze verplichtingen overigens niet van toepassing. Meer weten

Pages