Zoeken in Kennis & regelgeving:

Kennis & regelgeving

De bakkerijbranche is een dynamische wereld. De ontwikkelingen in de markt gaan snel. Hierdoor zijn processen en producten, maar ook wet- en regelgeving constant aan verandering onderhevig. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Het Nederlands Bakkerij Centrum voorziet u van de juiste informatie en legt deze helder aan u uit. Voor vragen of advies over wetten en voorschriften, kwaliteitssystemen en nieuwe ontwikkelingen kunt u terecht bij onze kennisspecialisten. Zij denken graag met u mee en weten welke informatie voor u belangrijk is. En wilt u altijd snel toegang tot onze database met kennisartikelen? Download dan nu het Desktop icoon voor Windows.

Samen leveren we een bijdrage aan het succes van de bakkerijbranche!

2 dec 2013
De naam die u aan een product geeft, moet duidelijk zijn en mag niet misleidend zijn. Dat betekent dat uit de naam van het product altijd moet blijken om wat voor product het gaat.  Fantasienamen en handelsnamen zijn geen officiële, wettelijke benamingen. U mag deze wel gebruiken, maar dient dan ook de wettelijke, gebruikelijke of beschrijvende benaming te vermelden.U kunt uw producten op drie manieren aanduiden, namelijk met een:Wettelijke benaming (gereserveerde aanduiding),Gebruikelijke benaming of Beschrijvende benaming. Meer weten
18 jun 2013
De Verordening Productinformatie (1169/2011) schrijft voor dat u uw informatie aan de consument verstrekt in een van de 23 officiële talen van de Europese Unie. In Nederland is dat de Nederlandse taal. Meer weten
26 jan 2017
Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consument kent verschillende soorten verpakkingen en de verplicht te verstrekken informatie is afhankelijk van het soort verpakking. Afhankelijk van de vraag of er bijzondere ingrediënten in het product zijn verwerkt of bepaalde vermeldingen op de verpakking staan, kan aanvullende informatie verplicht zijn. In dit artikel zetten we de verschillende soorten verpakkingen en de bijbehorende verplichtingen voor u op een rij. Meer weten

Pages