Zoeken in Kennis & regelgeving:

Dossier Acrylamide

6 Feb 2013
16 Aug 2017
In dit artikel vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over acrylamide en de antwoorden daarop. U kunt dit document gebruiken om eventuele vragen van uw klanten te beantwoorden en om zelf wat meer (achtergrond)informatie over acrylamide te verzamelen. Meer weten
15 Aug 2017
Acrylamide staat ook op de Europese agenda. De Europese Commissie heeft beleid opgesteld aangaande het onderzoek in voedingsmiddelen door de lidstaten en de daarin voorkomende gehalten. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) ontvangt daarom sinds 2007 jaarlijks cijfers over acrylamide gehalten in voedsel van alle Europese lidstaten. Deze worden geanalyseerd en over de resultaten wordt door de EFSA gerapporteerd. Meer weten