SpecsPlaza

 

Een belangrijk hulpmiddel bij etiketteren en productinformatie

Consumenten hebben een toenemende behoefte aan kennis over voedsel en de ingrediënten daarvan. Ook vanuit de overheid worden steeds meer regels opgesteld om via bijvoorbeeld een etiket de juiste productinformatie te verstrekken. Het etiketteren van voorverpakte producten is bovendien verplicht. Ook voor onverpakte producten worden de regels eind dit jaar verscherpt.

Voor u als bakkerondernemer biedt de ingrediëntendatabank SpecsPlaza de unieke gelegenheid om in één systeem alle benodigde informatie over bakkerijgrondstoffen te verzamelen. Deze database voorkomt dat u bij al uw leveranciers de specificaties moet opvragen en zorgt dat u steeds over de meest actuele informatie kunt beschikken. 

SpecsPlaza
De uitgebreide informatie over de samenstelling van grond- en hulpstoffen worden door de leveranciers actueel gehouden. De informatie uit SpecsPlaza kunt u gebruiken om etiketten te maken of om een inventarisatie van allergenen in onverpakte producten te maken. Dat kan zowel handmatig als geautomatiseerd met behulp van een softwarepakket dat met de databank communiceert.

Bakkers die SpecsPlaza gebruiken kunnen dit onder meer doen via bakkerij- of etiketteringssoftware. Vier aanbieders van bakkerijsoftware hebben hun pakket gekoppeld aan de ingrediëntendatabank:
Compad - BakkersSoftware - Marti-Orbak Software - Ingenieursburo Prompt

Bij het handmatig verwerken van de gegevens  heeft u vaak geen inzicht in de procentuele samenstelling van de grondstoffen omdat dit concurrentiegevoelige informatie is. Bij automatische verwerking wordt de procentuele samenstelling van de grondstoffen wel meegestuurd (niet zichtbaar voor de gebruiker) zodat de etiketteringssoftware hiermee kan rekenen. Het voordeel daarvan is dat ingrediënten die meerdere keren in eenzelfde product voorkomen bij elkaar kunnen worden opgeteld zodat ze maar 1 keer in de ingrediëntenlijst staan.

Veranderende etiketteringsregels
Op 13 december 2014 gaat er voor u als ondernemer veel veranderen op het gebied van de informatievoorziening over uw producten. De informatie van SpecsPlaza wordt op deze nieuwe regels afgestemd. Ook de daarmee gekoppelde softwarepakketten  worden aangepast. Dit helpt u dus aan de veranderende eisen te kunnen (blijven) voldoen.

Enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Specifieke voorschriften inzake de leesbaarheid van verplichte informatie (minimale lettergrootte)
  • Nieuwe eisen aan informatie over allergene stoffen (informatieplicht ook voor niet-voorverpakte producten; accentuering (afwijkend lettertype) op etiketten van voorverpakte producten)
  • Voedingswaardedeclaratie wordt voor veel meer producten verplicht en de inhoud en volgorde veranderen
  • De bron van plantaardige olie en plantaardig vet moet worden vermeld (bijvoorbeeld palmolie of zonnebloemolie)
  • Bij verkoop op afstand (webwinkel) moet alle verplichte informatie via de website gegeven worden

 

Demonstratie
Uw hygiëneadviseur van het NBC kan u een demonstratie geven van SpecsPlaza en u adviseren over de voor u meest geschikte manier om die informatie daaruit te verwerken.

Hier vindt u meer informatie over de tarieven van SpecsPlaza.

Indien u hulp of advies wenst bij de overgang naar de nieuwe regels, neem dan contact op met het NBC Kennisloket via 0317 47 12 12, kennis@nbc.nl of vul het contactformulier in.

Direct aanmelden
Wilt zich direct aanmelden voor SpecsPlaza, volg dan deze instructies.