Hygiënecodecertificering

Voldoet u in voldoende mate aan de eisen uit de Hygiënecode, dan komt uw bedrijf in aanmerking voor het Hygiënecode-certificaat. Stichting Voedsel veiligheidsinspectie Wageningen (SVVW) toetst bedrijven op de Hygiënecode.

Deze stichting is belast met de certificering van bedrijven op de Hygiënecode. In dit kader werkt SVVW  samen met ISACert; deze geaccrediteerde instelling mag van de Raad voor Accreditatie internationaal erkende certificaten verstrekken.

Kijk voor meer informatie over certificering op de website van de Stichting Voedsel veiligheidsinspectie Wageningen (SVVW).