GMP-regeling

Bakkerijen die afgekeurde of retourproducten leveren aan de diervoederindustrie, zijn verplicht om aan zogeheten GMP-eisen te voldoen. Bakkerijen die reeds gecertificeerd zijn voor de Hygiënecode, kunnen dit certificaat uitbreiden met de GMP-regeling.

Verontreinigingen in diervoeder kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De dieren die het voer eten, kunnen uiteindelijk immers bij de consument op het bord belanden. Wegens schandalen met diervoeder in het verleden stelt de overheid tegenwoordig strenge eisen aan levensmiddelenbedrijven die restproducten leveren aan foeragebedrijven (tussenhandelaren voor de diervoedersector). Zij mogen dit alleen maar doen wanneer zij voldoen aan de zogeheten GMP-eisen, die verontreinigd diervoeder moeten voorkomen. GMP staat voor Good Manufacturing Practice.

Hoe voldoet u aan de GMP-eisen?
Hygiëneadviseurs van het NBC kunnen u adviseren welke noodzakelijke maatregelen er genomen moeten worden om te kunnen voldoen aan de GMP-regels. Bakkerijen die gecertificeerd zijn voor de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij kunnen hun certificaat uitbreiden door een aanvulling van tien inspectiepunten. Wanneer u zich hiervoor aanmeldt, verricht de Stichting Voedsel Veiligheidsinspectie Wageningen (SVVW) een GMP-inspectie tegelijkertijd met de reguliere inspectie voor de Hygiënecode. Deze aanvulling is te danken aan een samenwerking tussen het Productschap Diervoeder, de certificerende instantie ISACert en het NBC. Gezamenlijk hebben wij deze GMP-regeling ontwikkeld, waardoor u snel uw zaken op orde heeft.

Wat levert het op?
Wanneer u aan alle geldende regels voldoet, ontvangt u een speciaal certificaat. Dit heet officieel een GMP-gelijkwaardigheidsverklaring en het certificaat geeft u de garantie dat u mag leveren aan de diervoederindustrie. Daarmee voorkomt u dat u uw restproducten moet laten afvoeren door uw afvalverwerker, wat in de praktijk duurder uitvalt dan de extra investering voor de GMP-regeling.