Digitaal infopakket

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) biedt geïnteresseerde brood- en banketbakkers een digitaal infopakket aan. Dit bevat diensten die digitaal beschikbaar zijn voor iedere ondernemer, zoals de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij, een informatiemap Voedselinformatie & Aanduiden en Warenwetenswaardig. Via dit pakket beschikt u over alle benodigde informatie voor een optimale bedrijfsvoering.

Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij
Sinds 1 februari 2009 is de nieuwe Hygiënecode, het voedselveiligheidssysteem voor bakkers, in werking getreden. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 is gebaseerd op de Europese wetgeving. In deze Hygiënecode worden kritische stappen voor de bereiding van brood, banket en andere bakkerijproducten besproken en er wordt beschreven hoe u kunt voorkomen dat de voedselveiligheid in gevaar komt. Deze Hygiënecode voorkomt dat elke bakkerij afzonderlijk onnodig veel tijd en energie moet besteden aan het ontwikkelen van een eigen voedselveiligheidssysteem. De Hygiënecode kan worden gebruikt door alle brood- en banketbakkerijen, markthandelaren en andere bedrijven die producten produceren of verkopen die in deze Hygiënecode worden beschreven én die daarbij werken volgens de in deze Hygiënecode beschreven processen. U vindt de Hygiënecode in het Digitaal Infopakket.

Informatiemap Voedselinformatie & Aanduiden
De informatiemap Voedselinformatie & Aanduiden informeert u over de eisen die de overheid stelt aan de wijze waarop u uw klanten moet informeren over uw brood- en banketproducten. In de map worden de voorschriften uit de Productinformatieverordening (Verordening 1169/2011) toegelicht en begrijpelijk gemaakt. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten vragen om voortdurende aanpassing van de wetgeving. Daarom is het belangrijk dat u goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen die voor uw bedrijfstak van belang zijn. Het NBC stelt wijzigingen en aanvullingen voor u digitaal beschikbaar in het Digitaal Infopakket.

Warenwetenswaardig
Warenwetenswaardig (WWW) is een online nieuwsservice die u op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de warenwet, voeding en gezondheid. De nieuwsbrief van WWW ontvangt u vier keer per jaar, in maart, juni, september en november.