Bekroond met Goud

Een goed product bakken is waar u als ondernemer voor staat. De volgende uitdaging is om uw kwaliteit zo goed mogelijk uit te dragen richting uw klanten. Bekroond met Goud helpt u daarbij!

Wanneer u deelneemt aan Bekroond met Goud, keuren wij uw producten. Wanneer een product voldoet aan de hoge, maar haalbare criteria, mag uw product de titel 'Bekroond met Goud' voeren. Wij helpen u dit te communiceren richting uw klant met de volgende middelen:

  • Vermelding van uw bedrijfsgegvens en bekroonde producten op de consumentenwebsite www.bekroondmetgoud.nl (tip: bekijk de site!)
  • Beoordelingsrapport van onze keurmeesters
  • Certificaat voor in de winkel
  • Wissellijst voor certificaat (optioneel)
  • Plafondhangers (optioneel)
  • Wobbler/schapkaar (optioneel)
  • Stickers (optioneel)
  • A1 poster (optioneel)

Hoe werkt het?
De producten die u aanbiedt voor Bekroond met Goud worden door een medewerker van het NBC bij u opgehaald. Vervolgens beoordeelt een team van ervaren en onafhankelijke keurmeesters in Wageningen uw producten. De producten worden op basis van een 5-puntsschaal beoordeeld, welke is gebaseerd op vooraf vastgestelde uniforme beoordelingscriteria.

Rapportage
Per product krijgt u een beoordelingsrapport. Het resultaat van de beoordeling “Bekroond met Goud” wordt uitgedrukt in gouden medailles. Per beoordelingsonderdeel kunt u maximaal 5 gouden medailles behalen. De uitslag van Bekroond met Goud wordt bepaald op basis van één beoordeling. Het rapport is zo vorm gegeven, dat u het ook als promotiemiddel kunt gebruiken.

Het certificaat 'Bekroond met Goud'
Het certificaat Bekroond met Goud wordt aan die producten toegekend, waarvan tenminste 3 beoordelingsonderdelen met 5 gouden medailles beoordeeld moeten zijn en alle overige beoordelingsonderdelen dienen met minimaal 4 gouden medailles beoordeeld te zijn. Het certificaat kunt u, net als het beoordelingsrapport, voor promotionele doeleinden gebruiken.

 
 
Persvragen: heeft u redactionele vragen over Bekroond met Goud? Neem dan contact op met David de Bruijn, woordvoerder via 06 18 48 03 99 of d.de.bruijn@nbc.nl